Stegmann Psychotherapie Praktijk

Stegmann Psychotherapie

Abbekesdoel 37a
2971 VB Bleskensgraaf
0184 692 792

In context: organisatieadvies

Omdat iedere verandering inbedding nodig heeft

Psychotherapie en bedrijfstrainingen spelen zich vaak geïsoleerd af: een individu of een groep heeft een probleem geïdentificeerd en wil iets veranderen. De opbrengst van deze veranderingsprocessen kan ik versterken door een bedrijf of organisatie te laten inzien hoe op een redelijke manier tegemoet kan worden gekomen aan de ontwikkeling van de individuele medewerker of groep collega’s. Een kleine moeite kan dan veel winst opleveren. Ik pleit ervoor dat organisaties zich verantwoordelijk voelen voor veelvoorkomende problemen van hun medewerkers; dat ze nadenken over wat dat zegt over hun organisatie en zich afvragen wat ze kunnen verbeteren.

Als adviseur ben ik aan diverse instellingen verbonden. Ik adviseer op het gebied van slachtofferzorg, conflicthantering en psychische weerbaarheid. Daarnaast verzorg ik personeelsselectie, loopbaanbegelei­ding, conflictbemiddeling voor (medische) maatschappen en per­soonlijke begeleiding en psychotherapie in opdracht van bedrijven.

Achter elke vraag en elke opdrachtgever zit een verhaal
Ik stimuleer mensen zich in te leven in een ander. Daarnaast wil ik ertoe bijdragen dat mensen inzicht krijgen in hun eigen rol in een bestaande dynamiek. Bijvoorbeeld: op een school waar docenten fysiek werden belaagd door leerlingen en ouders, voerde ik individuele gesprekken met docenten en sprak ik met de schoolleiding over hoe ze beter met hun personeelsleden konden omgaan. Zo zorgden we gezamenlijk voor de inbedding van structurele veranderingen.

overzicht van opdrachtgevers