Stegmann Psychotherapie Praktijk

Stegmann Psychotherapie

Abbekesdoel 37a
2971 VB Bleskensgraaf
0184 692 792

Voorwaarden


  • Afspraken die u niet kunt nakomen, dient u minimaal 48 uur van tevoren af te zeggen. In geval van afzeggingen binnen 48 uur worden de totale kosten (€ 92,00) in rekening gebracht bij de patiënt omdat de verzekering deze kosten nooit vergoed.

  • U ontvangt per gevoerd gesprek een nota. Deze nota kan aan het begin van het gesprek voldaan worden, contant, of worden overgemaakt via de bank. Het voldoen van de nota is de verantwoordelijkheid van de patiënt.  Desgewenst kan de nota daarna doorgestuurd worden naar uw ziektekostenverzekeraar. De vergoeding zal afhangen van de gekozen verzekeringsmaatschappij en afgesloten polis(sen). Ook sommige werkgevers blijken bereid de kosten geheel of gedeeltelijk voor hun rekening te nemen.

  • Gesprekken duren maximaal 45 minuten, tenzij anders is overeengekomen.

  • Aantekeningen van de gesprekken en eventuele correspondentie worden de voorgeschreven termijn van tien jaar bewaard of op uw verzoek direct na afloop van de gesprekken vernietigd.

  • Verzoeken om informatie aan derden worden nooit gehonoreerd zonder uw toestemming.

  • Voor waarneming tijdens afwezigheid of ziekte van de behandelaar dient u zo nodig gebruik te maken van de huisarts en crisisdienst van de GGZ, tenzij u daar met de behandelaar andere afspraken over heeft gemaakt.

  • Op het antwoordapparaat ingesproken berichten worden – zolang ze niet zijn afgeluisterd – slechts één week bewaard. In een vakantieperiode kan het daarom noodzakelijk zijn uw boodschap opnieuw in te spreken.

Mentaal Beter